Curator of public art

Thale Blix Fastvold has worked as a curator of public art projects for among others Kulturetaten, Kunst i Oslo and Moss Municipality in Norway.

The photos are from Kirkenes School,  Teglverket School (Oslo), Sundtkvartalet flerbrukshall ( Oslo), Hoppern School (Moss), Solberg School (Ås).

Art at Kirkenes School by Josefine Lyche and DOLK, 2012. Art consultants Solveig Ovanger and Thale Blix Fastvold.

Art at Teglverket School by Astrid Krogh, Jacob Dahlgren and Javier Barrios 2015. Art consultants Hanne Øverland and Thale Blix Fastvold for Kulturetaten, Kunst i Oslo.

Art at Sundtkvartalet by BE ANDR 2016, art consultant Thale Blix Fastvold for Kulturetaten, Kunst i Oslo.

All photography by Marius Hauge http://www.mariushauge.com

Ongoing public art projects: Vestli school, Moss City Hall and Fleischerparken, Moss.

Link to a mini documentary by Marius Hauge and Thale Blix Fastvold about the art projects at Teglverket School: Kunsten på Teglverket

Link to a video documentary by Marius Hauge and Thale Blix Fastvold about the art projects at Solberg School (Ås Municipality): Kunsten på Solberg skole

Review of the art at Teglverket by Mona Gjesseng / Periskop

“Kunstprosjektet på Oslo-skolen fungerer optimalt både som kunst og læring og demonstrerer hvordan kunst i offentlige rom kan spille en vesentlig rolle i skolesammenheng.”

“I tillegg til å ha ledet noe som virker som en solid kuratorisk prosess, har kunstkonsulentene i samarbeid med Marius Hauge utarbeidet tekstheftet Kunsten på Teglverket skole. Her skisseres konkrete forslag til spørsmål som kan brukes i undervisningssammenheng: «Hvor stort er universet?», «Hvor liten er den minste cellen i kroppen?», «Hva er et prisme?» og «Kunst kan være fint å se på. Kan kunst også være viktig og ha betydning for samfunnet?». Felles for disse spørsmålene, som på sitt vis relaterer til kunsten på Teglverket skole, er at når elevene forsøker å besvare dem, åpner de opp for de riktig store perspektivene, relevant både for skolefagene og livet utenfor institusjonen.

Teglverket skole har allerede mottatt Innovasjonsprisen 2017 fra Senter for IKT i utdanningen for sitt helhetlige og innovative arbeid med elevenes læring. Kunstprosjektet på Teglverket skole fungerer optimalt i forhold til både kunst og pedagogikk og røsker opp i tilstivnede forestillinger om kunst og vitenskap som vesensforskjellige områder. Jeg håper derfor denne skolen kan fungere som inspirasjon for lignende samarbeid i fremtiden.” – Mona Gjesseng, Periskop

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s